tel. +48 61 81 87 550

Veröffentlichungen und Vorträge

Veröffentlichungen

Publikacje | Wystąpienia

 1. Kolasiński J.: „Korekcja kształtu łydki”. „Stopa i staw skokowo-goleniowy w praktyce ortopedycznej” pod redakcją prof. dr hab. n. med. Marka Napiontka, Medipage, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65946-05-8, s. 551-558
 2. Jerzy Kolasiński: „Ginekomastia – jak ją leczyć?”. Aesthetica, Nr5. Wrzesień/października 2014, 11-13
 3. Jerzy Kolasinski, Kinga Jach-Skrzypczak: „The TrichoScan for Patient Selection”, Hair Transplant 360, Advances, Techniques, Business Development &Global Perspectives, editor Samuel Lam, vol 3, Jaypee Brothers Medical Publishers Ltd., New Delhi, London, Philadelphia, Panama. 2014, s.583-595, ISBN 978-93-5152-070-2
 4. Kolasiński J.: Chirurgia Estetyczna Piersi. Aesthetica, 2014(4) lipiec/sierpień, s 11-15
 5. Kolenda M.: Metody stosowane w leczeniu blizn. Aesthetica. 2014 (2), marzec/kwiecień, ISNN 2353-3412, s 5-12
 6. Mackiewicz-Wysocka M., Kolasiński J.: Anatomia i fizjologia włosa oraz diagnostyka i leczenie łysienia. Przydatki skóry – wybrane zagadnienia pod redakcją Wiesława H. Trzeciaka,WSPiA w Poznaniu, ISBN 078-83-60038-19-2, s. 67-85
 7. Kolasinski J.: Enhanced Patient selection: a new method for measuring hair growth parameters – the TrichoScan. Hair Transplantation – Fifth Edition, Edited by Walter P Unger at all. ISBN-13: 9781616310066, p.343-348
 8. Kolasinski J.: TrichoScan: A useful method for measuring hair growth parameters and enhancing patient selection for hair restoration surgery. Hair Transplant Forum International, 2009, 19 (2), March/April, 56-58
 9. Kolasiński J., Kolenda M.: Algorithm of hair restoration surgery in children.
  Plastic and Reconstructive Surgery, 2003, 112(2)
 10. Kolasiński J., Kolenda M.: Hair transplantation in the treatment of postirradiation alopecia. Hair Transplant Forum Inaternational, 2003, 13(4), July/August
 11. Kolenda M., Kolasiński J.: Reconstruction of hair loss of the upper lip in man after plastic operation of the cleft lip and palate.
  Hair Transplant Forum International, 2003, 13(4), July/August
 12. Kolasiński J., Kolenda M., Skowronek J.: Hair transplantation for the treatment of post-irradiation alopecia. Nowotwory – Journal of Oncology, 2002, 52(6)

  Warsztaty chirurgiczne - Orlando III/2004. Dr Jerzy Kolasiński w towarzystwie dr Arturo Tykocinskiego (Brazylia) i dr Alexa Ginzburg (Izrael)

  Warsztaty chirurgiczne – Orlando III/2004. Dr Jerzy Kolasiński w towarzystwie dr Arturo Tykocinskiego (Brazylia) i dr Alexa Ginzburg (Izrael)

 13. Kolasiński J., Zieliński W., Kolenda M.: Cryosurgery for the treatment of varicosities: cosmetics and effectiveness.
  International Journal of Cosmetic Surgery and Aesthetic Dermatology, 2002, 4(2)
 14. Kolasiński J.: The new theory of hair transplantation.
  Hair Transplant Forum International, 2001, No 6, Nov/Dec
 15. Kolasiński J., Kolenda M.: Correlation between donor strip width and scalp movability. ESHRS Journal, 2001, No 2, Autum
 16. Kolasiński J.: Monocryl suture in hair transplantation.
  Hair Transplant Forum International, 2000, No 3, May/June
 17. Kolasiński J.: Reflections on the 6th Annual ISHRS Meeting. Hair Transplant Forum International, 1999, No 1 January/February
 18. Kolasiński J.: Transplantation: How to do it easier, faster and cheaper.
  Dermatologic Surgery, 1998, 24(7), 788

  Warsztaty chirurgiczne - Orlando III/2004, Dr Jerzy Kolasiński i dr Roberto Cattani (USA)

  Warsztaty chirurgiczne – Orlando III/2004, Dr Jerzy Kolasiński i dr Roberto Cattani (USA)

 19. Kolasiński J., Zieliński W., Kolenda M.: Leczenie rekonstrukcyjne pooparzeniowych ubytków skóry owłosionej głowy.
  Annals of Burns, 1996-97, 7-8, 207
 20. Kolenda M., Kolasiński J.: Ultrasound treatment of lipomas.
  Polski Przegląd Chirurgiczny, 1997, 69(10), 1054-1060
 21. Kolasiński J., Kurmanow J.: Tissue – expanders in the treatment of scalp defects.
  Polski Przegląd Chirurgiczny, 1996, 68(4), 358-366
 22. Kolenda M., Kolasiński J.: Application of micropigmentation in treatment of skin discolorration.
  Przegląd Dermatologiczny, 1997, 84(1), 61-65
 23. Kolasiński J., Zieliński W.: Aspetti estetici del trapionto di capelli. La Medicina Estetica, 1995, 1, 23

Vorträge:

 1. Małgorzata Kolenda: „The effect of diet on baldness in adult women and men” – poster, 27th World Congress & WLSW of ISHRS. Bangkok, Thailand, 13-17.11.2019
 2. Jerzy Kolasiński: „Total Breast Reconstruction with Fat Grafting Combined with Tissue Expansion”. The 24th Congress of ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), Miami (FL), USA, 31.10 – 4.11.2018
 3. Jerzy Kolasiński: „Co uczący się i doświadczenie chirurdzy powinni wiedzieć o bezpieczeństwie & plastycznych piersi”, Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa, Chirurgia Rekonstrukcyjna i Estetyczna Piersi , Lublin, 14 czerwca 2014
 4. Jerzy Kolasiński: „Zabiegi powiększania piersi przy użyciu implantów piersiowych”, Chirurgia Korekcyjna Piersi, Poznań 3-4 października 2014
 5. Jerzy Kolasiński: „Zabiegi podniesienia i redukcji piersi” ,o Chirurgia Korekcyjna Piersi, Poznań 3-4 października 2014
 6. Jerzy Kolasiński: „Chirurgia Korekcyjna Piersi – moderator konferencji okrągłego stołu”, b Chirurgia Korekcyjna Piersi, Poznań 3-4 października 2014
 7. Jerzy Kolasiński: „Expanders and ISHRS’s Operation Restore Program”, ISHRS 22td Annual Scientific Meeting, Shangri-la Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, 8-11.10.2014
 8. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda. „Zastosowanie technik małoinwazyjnych w korekcji ginekomastii.” XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, 18-19.09.2013
 9. Jerzy Kolasiński, Weronika Kolasińska, Alicja Grupka. „Ocena dokładności symulacji aparatu Vectra 3D w korekcjach piersi z użyciem implantów”. XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, 18-19.09.2013
 10. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda. „Ocena wartości przeszczepu tkanki tłuszczowej w zabiegach podniesienia piersi”. XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, 18-19.09.2013
 11. Grzegorz Kierzynka, Sławomir Stępniewski, Paweł Szychta, Jerzy Kolasiński, Henryk Witmanowski. „Wyniki chirurgicznego leczenia trądziku odwróconego – opis przypadku”. XIV Zjazd PTChPRiE, Kazimierz Dolny, 18-19.09.2013
 12. Jerzy Kolasiński. „Hair Restoration Surgery – State of the art”. Kurs ISAPS, Kazimierz Dolny, 20-21.09.2013
 13. Jerzy Kolasiński: „Doświadczenia własne w leczeniu korekcyjnym niedorozwoju łydek”, 5 Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jastarnia, 11-13.04.2013
 14. Jerzy Kolasiński: „ Chirurgia estetyczna – lekarstwo dla ciała i ducha”, 5 Kongres Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego, Jastarnia, 11-13.04.2013
 15. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda, Henryk Witmanowski: „Comprehensive Selection of Breast Implants”. 29th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, 16-19.01.2013, Las Vegas, Nevada, USA
 16. Jerzy Kolasiński, Małgorzata Kolenda, Henryk Witmanowski: „Doświadczenia własne w doborze implantów piersiowych”, Konferencja naukowo Szkoleniowa – Chirurgia Piersi Bezpieczeństwo Przed Wszystkim, Lublin, 3.06.2012
 17. Jerzy Kolasiński – „Hair Restoration Surgery – State of The Art” 3th European Congress on Preventive and Anti-Aging Medicine, Istanbul, Turky, 29-31 May 2012
 18. Dr med. Anna Modelska-Ziółkiewicz: „Alopecia in women as a significant problem in anti-aging medical practice: diagnosis and treatment”, 3th European Congress on Preventive and Anti-Aging Medicine, Istanbul, Turky, 29-31 May 2012
 19. „Female Hair Loss” – dr Jerzy Kolasiński – moderator, 19th ISHRS Annual Scientific Meeting, Anchorage, Alaska, USA, 14-18.09.2011
 20. „TrichoScan Enhances Patient Selection for Hair Transplantation” – Jerzy Kolasiński, Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Małgorzata Kolenda, 19th ISHRS Annual Scientific Meeting, Anchorage, Alaska, USA, 14-18.09.2011
 21. „Analysis of EGFR Expression in Human Hair Follicles in Frontoparietal and Occipital Scalp” – Jerzy Kolasiński, Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Anna Przybyła, Andrzej Mackiewicz, 19th ISHRS Annual Scientific Meeting, Anchorage, Alaska, USA, 14-18.09.2011
 22. „Chirurgia odtwórcza włosów” – dr Jerzy Kolasiński, Konferencja naukowo Szkoleniowa, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań, 25.02.2011
 23. „Diagnostic of Female Pattern Hairloss” – dr Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA; 11-14.03.2010
 24. “Conservative Treatment of Female Pattern Hair Loss” – dr Małgorzata Mackiewicz-Wysocka, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA; 11-14.03.2010
 25. “Hair Transplantation in Post Cosmetic Surgery Patients” – dr Jerzy Kolasiński, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA; 11-14.03.2010
 26. “Total Non-surgical facial reshaping – Practice Diversification: Botox, Fillers, IPL” – dr Małgorzata Kolenda, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA, 11-14.03.2010
 27. “Live Surgery – hairline design” – dr Jerzy Kolasiński, Cowgirl Hair Loss ISHRS Regional Workshop, Houston, Texas, USA, 11-14.03.2010
 28. Anesthesia, Donor Harvesting, Closure – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 1st Mediterranean Workshop for Hair Restoration Surgery, Tel Aviv (Israel), 8-9.11.2009

  Wykładowcy: Alex Ginzburg (gospodarz warsztatów), Ron Shapiro, Jerzy Kolasiński, Matt L. Leavitt

  Wykładowcy: Alex Ginzburg (gospodarz warsztatów), Ron Shapiro, Jerzy Kolasiński, Matt L. Leavitt

 29. Panel discussion: Special cases – Moderator – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 1st Mediterranean Workshop for Hair Restoration Surgery, Tel Aviv (Israel), 8-9.11.2009
 30. Live surgery – two cases – operator – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 1st Mediterranean Workshop for Hair Restoration Surgery, Tel Aviv (Israel), 8-9.11.2009
 31. „Trichoscan – A New Method for Diagnosis of Hair Loss” – poster – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka, dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
 32. „Deep Venous Thrombosis (DVT) and Pulmonary Embolus (PE) after Hair Transplantation – poster – dr Małgorzata Kolenda, dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009

  Teheran - 10/2003

  Teheran – 10/2003

 33. „Live Patient Viewing” patients presentation – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
 34. „Digital Imaging Enhances Patient Selection for Hair Restoration Surgery” – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
 35. „Treatment of Hair Loss in Women” – dr Małgorzata Kolenda, ISHRS 17th Annual Scientific Meeting, Amsterdam, Holland, 22-26.07.2009
 36. „Total non-surgical facial reshaping – the consept, the science, the tools and the art” – teaching course – dr Małgorzata Kolenda, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
  Zespół Hair Clinic Poznań. Ankara - 11/1998

  Zespół Hair Clinic Poznań. Ankara – 11/1998

 37. „Recent Findings with Computerized Methods for Scalp Hair Growth Measurements” – teaching course – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 38. „How will the surgery be done – rules of live surgery and patients presentation” – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 39. „Hair Transplanting in Post – cosmetic Surgery Patients” – dr Jerzy Kolasiński, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
  Warsztaty chirurgiczne - Orlando III/2004. Pierwsza od lewej dr Melicke Kouliaci (Turcja)

  Warsztaty chirurgiczne – Orlando III/2004. Pierwsza od lewej dr Melike Kulahci (Turcja)

 40. „Contemporary Concepts of Conservative Treatment in Women with Female Hair Loss” – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka i dr Anna Modelska – Ziółkiewicz, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 41. „Fundamenatl Principle of Computerized methods for scalp hair growth measurements” – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 42. „The Importance of Hormonal Tests in Diagnosis of Female Alopecia” – dr Anna Modelska – Ziółokiewicz, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
 43. „Female Pattern Baldness – Definition, Reasons and Diagnosis” – dr Małgorzata Mackiewicz – Wysocka, ISHRS Regional Workshop, Poznań, Poland, 17 – 19.07.2009
  Podczas operacji. Rhiad - 07/2001

  Podczas operacji. Rhiad – 07/2001

 44. „Wolumetria twarzy – zastosowanie kwasu hialuronowego” – kurs – dr Małgorzata Kolenda, Klinika Kolasiński, Poznań, 9.05.2009
 45. „Zastosowanie programu Biodynamic w opercjach korekcji piersi”- kurs – dr Jerzy Kolasiński, Klinika Kolasiński, Poznań, 4.10.2008
 46. „Algorytm leczenia rekonstrukcyjnego ubytków skóry owłosionej głowy” – dr Jerzy Kolasiński, 6 Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii Urazowej, Poznań, 16-17.10.2008
 47. „A New Method for Measuring Hair Growth Parameters called Trichoscan Enhances Patient Selection for Hair Restoration Surgery” – dr Kolasinski, ISHRS 16th Annual Scientific Meeting, Canad, Montreal, 3-7.09.2008
 48. „Controversies: Big FUE session vs. Regular Strip” – moderator dr Kolasinski; ISHRS 16th Annual Scientific Meeting, Canada, Montreal, 3-7.09.2008
  W klinice dr Juri. Buenos Aires - 10/1998

  W klinice dr Juri. Buenos Aires – 10/1998

 49. „Difficult Cases for Hair Restoration Surgery” – Workshop , dr Kolasinski, dr Farjo
  # „Experience in the use of round and anatomical breast implants”, dr Kolasinski, dr Kolenda; XXIst Meeting of the Mediterranean Society of Plastic Aesthetic Surgery, 11-13.04.2008, Nice
 50. „Chirurgia estetyczna w konfrontacji z procesami starzenia się ciała” dr Jerzy Kolasiński, Europejska Konferencja Medycyny Anti-Aging, Poland, Poznań, 5-6.10.2007
 51. „Miejsce zabiegów małonwazyjnych w chirurgii estetycznej” dr Małgorzata Kolenda, Europejska Konferencja Medycyny Anti-Aging, Poland, Poznań, 5-6.10.2007
 52. „Closure of the donor area – evaluation of various de-depithelialization techniques” dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda and others, ISHRS 15th Annual Scientific Meeting, USA, Las Vegas, 26-30.09.2007

  Dr J. Kolasiński i Mariola Reszke (pielęgniarka) podczas pokazowej operacji w Hospital De L'Hotel Dieu. Paryż - 05/1999

  Dr J. Kolasiński i Mariola Reszke (pielęgniarka) podczas pokazowej operacji w Hospital De L’Hotel Dieu. Paryż – 05/1999

 53. „Vertical measurements of scalp elasticity” dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda, ISHRS 15th Annual Scientific Meeting, USA, Las Vegas, 26-30.09.2007
 54. „Reconstructive treatment of masssive scalp loss due to scleroderma within the Pro Bono programme” dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 15th Annual Scientific Meeting, USA, Las Vegas, 26-30.09.2007
 55. „Influence of platelet concentrate on the esthetics of post-operative scarring” dr Jerzy Kolasiński, ISHRS 15 th Annual Scientific Meeting, USA, Las Vegas, 26-30.09.2007
 56. „Place of hair restoration surgery in daily practice of plastic surgeon” dr Jerzy Kolasiński, XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Poland, Bydgoszcz, 20-22.09.2007
 57. „Hair transplantation in women” dr Małgorzata Kolenda, XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Poland, Bydgoszcz, 20-22.09.2007
 58. „Strategy of Hair Restoration Surgery In Different Clinical Cases” dr Jerzy Kolasiński, XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Poland, Bydgoszcz, 20-22.09.2007
 59. „Causes of Hair Loss – classification of alopecia” dr Małgorzata Kolenda, XI Congress of The Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Poland, Bydgoszcz, 20-22.09.2007
 60. „How will the surgery be done – rules of live surgery and patients presentation” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 61. „Scalp extension and scalp expansion” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 62. „Scalp reduction” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS Interantional Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 63. „Stick and Place technique of graft placement” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 64. „Anesthesia in HRS” dr Jerzy Kolasiński – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 65. „Medical Therapy” dr Małgorzata Kolenda – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznan, 19-20.09.2007
 66. „Causes of Hair Loss – Classification of alopecia” dr Małgorzata Kolenda – The First PSHRS International Workshop – first level Mazurkas, Poland, Poznań, 19-20.09.2007
 67. „Strategy of Hair Restoration in Different Clinical Cases” dr Jerzy Kolasińsi – ISHR – Crowning achievement in hair restoration, Italy, Milan, 31.05 – 2.06.2007
 68. Moderator of the session „Thinking out of the Box – New Approaches” dr Jerzy Kolasiński – ISHR – Crowning achievements in Hair restoration, Italy, Milan, 31.05. – 2.06.2007
 69. Panel discussion ” Patients with Mental Problems – the unstable, the unrealistic and the addicted to surgery” dr Jerzy Kolasiński – ISHR – Crowning achievements in hair restoration, Italy, Milan, 31.05 – 2.06.2007
 70. „Anti-aging medicine in contemporary medical world” – dr Anna Modelska-Ziółkiewicz, dr Jerzy Kolasiński – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Polska, 17-19.05.2007
 71. „Impact of platelet plasma on postoperative scar aesthetics – preliminary evaluation” – dr Małgorzata Kolenda, dr Jerzy Kolasiński – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, 17-19.05.2007
 72. „Anti-aging medical care for men” dr Anna Modelska – Ziółkiewicz, dr Jerzy Kolasiński – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, 17-19.05.2007
 73. „Personal experiences in using round and contour breast implants” – dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Polaska, 17-19.05.2007
 74. „Two-times treatment of ginecomasty – own experience” – dr Małgorzata Kolenda, dr Jerzy Kolasiński – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Polska, 17-19.05.2007
  # „Algorithm of Hair Restoration Surgery” dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda – The International Symposium of Aesthetic Surgery, Polanica Zdrój, Polska, 17-19.05.2007
 75. Experience in the Use of Round and Contour Breast Implants” – dr Jerzy Kolasiński, dr Małgorzata Kolenda – Plastic Surgery at the Red Sea International Symposium, Eilat, Israel, 13-17.03.2007
 76. „Algorithm of Hair Restoration surgery – Strategy of Hair Restoration in Different Clinical Cases” – dr Jerzy Kolasiński – Plastic Surgery at the Red Sea International Symposium, Eilat, Israel, 13-17.03.2007
 77. „Algorithms for Scar Correction” – dr Jerzy Kolasiński, XIII Orlando Live Surgery Workshop, Orlando FL, USA, 7-10.03.2007
 78. „Donor Area Estimation and Harvesting” – dr Jerzy Kolasiński, XIII Orlando Live Surgery Workshop, Orlando FL, USA, 7-10.03.2007
 79. „Thyroid Management in aging”-dr med. Anna Modelska – Ziółkiewicz, European Congredd on Anti-Aging Medicine, Menopause, Andropause”, Wiedeń ,Austria, 14-18.10.2006
 80. „Exotic Recipes for Graft Storage” panelist – Dr med. Jerzy Kolasiński, 14th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, San Diego, California, USA, 18 – 20.10.2006
 81. „Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych w chirurgii plastycznej i estetycznej” dr med. Jerzy Kolasiński, moderator okrągłego stołu – Blaski i Cienie Chirurgii Estetycznej, Poznań, 13 – 14.10.2006
 82. „Kto decyduje się na zabiegi powiększania piersi w USA i u nas” dr med. Małgorzata Kolenda, dr med. Jerzy Kolasiński – Blaski i Cienie Chirurgii Estetycznej, Poznań, 13 – 14.10.2006
 83. „Doświadczenia własne w stosowaniu implantów okrągłych i konturowych” dr med. Jerzy Kolasiński, dr med. Małgorzata Kolenda – Blaski i Cienie Chirurgii Estetycznej, Poznań, 13 – 14.10.2006
 84. „Anty-aging – zdrowie i uroda mężczyzny” – dr med. Jerzy Kolasiński, Warszawa 15.09.2006
 85. „Hair restoration in women” – XI Congresso Internationale ISHR; New Trends in Hair Restoration, Italy, Bari, 29-31.05.2006
 86. „FUE-CONE-PEN new instrument for graft harvesting” – XII Live Surgery Workshop, Orlando FL, USA, 15-18.03.2006
 87. „Strategy of hair restoration surgery in different cases” – XII Live Surgery Workshop, Orlando FL, USA, 15-18.03.2006
 88. „Breast correction – radiological and surgical view” – Meeting of Polish Society of Radiology – Poland, Poznań, 9 luty 2006
 89. „Hair Restoration Surgery – world statistic of 2005” 5th Annual Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery – Poland, Poznań, 11 December 2005
 90. „FUE-CONE-PEN – the beginnig” – 5th Annual Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery – Poland, Poznań, 11 December 2005
 91. „Private clinic in Poland – 20 years experience” Course „Breast Surgery – oncology and breast surgery” Poland, Nałęczów, 2-3 December 2005
 92. „FUE-CONE-PEN- the new instrument for graft harvesting” – 13th Annual Scientific Meeting of Internationl Society of Hair Restoration Surgery, Australia, Sydney, 24-28 August, 2005
 93. „Anesthesia for hair transplantation” – 13th Annual Scientific Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Australia, Sydney, 24-28 August, 2005
 94. „Anti-aging medicine in the Word” – Congress Anti-Aging; 5-6.03.2005
 95. „Aesthetic surgery in anti-aging medicine” –Congress Anti-Aging; 5-6.03.2005
 96. „Lipoplasty in corrections of body shape” – Congress Anti-Aging; 5-6.03.2005
 97. „Breast testing after breast augmentation” – 16.12.2004,
 98. „Aesthetic surgery of the breast” – 16.03.2004,
 99. „Correlation between donor strip width and scalp movability” – Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery, Poland, Poznań wrzesień, 2004
 100. „Algorythm of hair restoration surgery in alopecia” – Meeting of Polish Society of Hair Restoration Surgery, Poland, Poznań wrzesień, 2004
 101. „Clinical evaluation of transplant debris tissue during hair transplantation” – 12th Annual Scientific Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Canada, Vancouver, August, 2004
 102. „Abdominal contouring” – special guest, 8th National Congress of Aesthetic Plastic Surgery; Turkey, Istanbul, June, 2004
 103. „Hair transplantation – state of Art” – special guest, 8th National Congress of Aesthetic Plastic Surgery, Turkey, Istanbul, June, 2004

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Patrick Frechet (France), Dr Marcelo Gandelman (Brazil), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Patrick Frechet (France), Dr Marcelo Gandelman (Brazil), Dr Jerzy Kolasiński.

 104. „MACS-lift – video presentation”. V Symposium Plastic Surgeons, Poland, Bielsko-Biała, April, 2004
 105. „Treatment after breast augmentation”. V Symposium Plastic Surgeons, Poland, Bielsko-Biała, April, 2004
 106. „Principles in treatment of scalp defects” – moderator; Orlando Live Surgery Workshop 2004, USA, March, 2004
 107. „Clinical evaluation of transplant debris tissue” – Orlando Live Surgery Workshop 2004, USA, March, 2004
 108. „Follicular unit transplantation” – surgical coordinator; Orlando Live Surgery Workshop 2004, USA, March, 2004
 109. „Placement – Four Hands Stick and Place” – Orlando Live Surgery Workshop 2004, USA, March, 2004
 110. „Aesthetic results of treatment of large alopecia with scalp expansion” 11th ISHRS Annual Scientific Meeting, New York, USA, October, 2003
  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Jerzy Kolasiński, Dr Paul M. Straub (USA), Dr Sharon A. Keene (USA), Dr E. Antonio Mangubat (USA).

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, February 2001. From the left side: Dr Jerzy Kolasiński, Dr Paul M. Straub (USA), Dr Sharon A. Keene (USA), Dr E. Antonio Mangubat (USA).

 111. „Clinical evaluation of transplant debris tissue during hair transplant surgery” 11th ISHRS Annual Scientific Meeting, New York, USA, October, 2003
 112. „Hair restoration surgery – state of the art.”Molecular Basis of Skin appendages differentiation – Symposium and Workshops, Poznan, Poland, May, 2003
 113. „Debris Study – one year follow up”, 9th Annual Live Surgery Workshop, ISHRS, Orlando, FL, USA, March, 2003
 114. „Graft Preparation” – beginners program, 9th Annual Live Surgery Workshop, ISHRS, Orlando, FL, USA, March, 2003

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Bobby L. Limmer (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Bobby L. Limmer (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

 115. „Leczenie ubytków skóry głowy – zasady postępowania”, Scientific Meeting, Poznań Division of Polish Surgeon Society, Poland, February, 2003
 116. „Zastosowanie ekspansji tkankowej w różnych okolicach ciała”, Scientific Meeting, Poznań Division of Polish Surgeon Society, Poland, February, 2003
 117. „Hair transplantation in post-irradiation alopecia treatment in children”, Third World Congress of Cosmetic Surgery 2002 with Live Surgical Demonstrations, Shanghai, China, October, 2002
 118. „Techniques in hair transplant surgery” – workshop, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
 119. Panel discussion: How to get started now – attendee, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
 120. „What to do reductions ? Here are the benefits – general session” – moderator, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

 121. „Treatment of extensive scalp loss”, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
 122. „Empty grafts – a new source of hair ?”, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
 123. „Is Monocryl the ideal suture ?”, 10th ISHRS Annual Scientific Meeting, Chicago, Illinois, USA, October, 2002
 124. „Four hands stick and place” – live surgery, 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, GB, June, 2002
 125. General Session II – moderator, 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, GB, June, 2002
 126. ” Algorithm in hair restoration surgery in children”, 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, GB, June, 2002
  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Jennifer H. Martinick (Australia).

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Jennifer H. Martinick (Australia).

 127. „Dissimilarities of hair restoration in men and women”, 5th ESHRS Annual Congress and Live Surgery Workshop, London, GB, June, 2002
 128. „Algorytm leczenia odtworczego włosów u dzieci”, 11 Symposium Oparzenia 2002, Poznan, Poland, May 2002
 129. „Przeszczep włosów w leczeniu łysienia po napromieniowaniu, 11 Symposium Oparzenia 2002, Poznań, Poland, May 2002
 130. „Evaluation of transplant debri tissue during hair transplant surgery” – live surgery, 8th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, FL USA, March, 2002
 131. „Follicular unit transplantation” – live surgery, 8th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, FL USA, March, 2002
 132. „Scalp reduction – my personal technique”, 8th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, FL USA, March, 2002
 133. „Reconstruction of hair loss of the upper lip in man after plastic operation of the cleft lip and palate”, 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery,Lodz, Poland, October, 2001

  Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr David Perez-Meza (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Alfonso Barrera (USA).

  Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr David Perez-Meza (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Alfonso Barrera (USA).

 134. „Estimation of patient satisfaction after body contouring procedures, 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, „, Łódź, Poland, October, 2001
 135. „Potential risk of fat embolism syndrom in lipoplasty”, 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Lodz, Poland,October, 2001
 136. „Hair restoration surgery in children”, 8th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Lodz, Poland,October, 2001
 137. „Reconstruction of hair loss of the upper lip in man after plastic operation of the cleft lip and palate”, 9th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Puerto Vallarta, Mexico,October, 2001

  Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr Robert S. Haber (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Gholamali Abbasi (Iran).

  Congress of ISHRS, Chicago, USA, October 2002. From the left side: Dr Robert S. Haber (USA), Dr Jerzy Kolasiński, Dr Gholamali Abbasi (Iran).

 138. „Stick and place technique – my personal approach”, 9th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Puerto Vallarta, Mexico, October, 2001
 139. LIVE SURGERY 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,;May/June, 2001
 140. „Scalp reduction – my personal approach”, 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/June, 2001
 141. „Team co-operation in hair restoration surgery”, 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/June, 2001

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr William M. Parsley (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr William M. Parsley (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

 142. „Double PI technique. Why it is faster ?”, 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/June, 2001
 143. „Unique features of hair transplantation carried out on the crown of the head”, 4th Annual Congress of European Society of hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/ June, 2001
 144. „Scalp reduction” – beginners program, 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/ June, 2001
 145. „Stick and place technique of hair transplantation”- didactic workshop, 4th Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain,May/ June, 2001
  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Rolf Nordstrom (Finlandia).

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Jerzy Kolasiński, Dr Rolf Nordstrom (Finlandia).

 146. „Team co-operation in hair restorstion surgery”, 5th Annual Meeting of European Academy of Cosmetic Surgery, Berlin, Germany,May, 2001
 147. „Maxisession; technique of speedy and accurate performance of massive hair transplantation procedure”, 5th Annual Meeting of European Academy of Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, May, 2001
 148. LIVE SURGERY, 7th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, USA, February, 2001
 149. „Donor site” – beginner’s workshop, 7th Annual Live Surgery Workshop, Orlando, USA,February, 2001
  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Michael L. Beehner (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Michael L. Beehner (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

 150. „Team co-operation in hair restoration surgery”, 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
 151. „Application of Monocryl suture in hair transplantation”, 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
 152. „Correlation between donor strip width and scalp movability”, 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
 153. „Unique features of hair transplantation carried out on the crown of the head”, 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland,December, 2000
 154. „Graft cutting – fast and correct method” 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland,December, 2000
  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2003. Dr Matt L. Leavitt (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

 155. „Maxisession – technique of speedy and accurate performance of massive hair transplantation procedure” 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland; December, 2000
 156. „New scalp reduction technique”, 1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
 157. „Hair transplantation – state of the art.”
  1st Meeting of Aesthetic Dermatology, Lodz, Poland, December, 2000
 158. „Correlation between donor strip width and scalp movability” – awarded, 8th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii, November/ December, 2000

  Congress in Tehran, Iran, October 2003. Dr Jerzy Kolasiński and profesors from The Tehran′s University.

  Congress in Tehran, Iran, October 2003. Dr Jerzy Kolasiński and profesors from The Tehran′s University.

 159. „Application of Monocryl in hair transplantation”,8th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii, November/ December, 2000
 160. „New scalp reduction technique”, 8th Annual Meeting of International Society of hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii;November/December, 2000
 161. „Preop medications and anesthesia” – hands-on workshop, 8th Annual Meeting of International Society of hair Restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii;November/ December, 2000
 162. „Scalp reduction/general overview” – beginners program, 8th Annual Meeting of International Society of Hair restoration Surgery, Waikoloa, Hawaii;November/December, 2000
 163. „Hair transplantation – state of the art” 3rd International Congress of Aesthetic Medicine, Warszawa, Poland, October, 2000

  Congress of ISHRS, New York, USA, October 2003. From the left side: Dr Bessam K. Farjo (Great Britain), Dr Paul T. Rose (USA), Dr Melike Kulahci (Turkey), Dr Jerzy Kolasiński.

  Congress of ISHRS, New York, USA, October 2003. From the left side: Dr Bessam K. Farjo (Great Britain), Dr Paul T. Rose (USA), Dr Melike Kulahci (Turkey), Dr Jerzy Kolasiński.

 164. „Application of Monocryl suture in hair transplantation”,3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
 165. „Mega Maxi Session-technique of speedy and accurate performance”
  3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
 166. „Correlation between donor strip width and scalp movability”
  3rd Annual Congress of Europena Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
 167. „Graft cutting – how to do it fast and correctly”
  3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Carlos J. Puig (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

  Live Surgery – Workshop, Orlando, USA, March 2002. Dr Carlos J. Puig (USA), Dr Jerzy Kolasiński.

 168. „Maxisession – how to perform 2000 grafts in three hours”
  3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June, 2000
 169. Mini micrografts – state of the art.”
  3rd Annual Congress of European Society of Hair Restoration Surgery, Istanbul, Turkey, June 2000
 170. „Maxissesion – how to perform 2000 grafts in three hours”
  Aesthetic Surgery at the Red Sea 4th International Symposium, The Second Biannual Meeting of the American-Israeli Plastic Surgery Fellowship, Eilat, Israel, March, 2000
 171. „Cryosurgery for the treatment of varicosities – cosmetic and effectiveness” – instructional course 16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, USA, January, 2000
 172. „Lipoplasty – estimation of patient satisfaction”
  16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, USA, January, 2000
 173. „Potential risk of fat embolism syndrome in lipoplasty”
  16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, USA, January, 2000
 174. „Maxisession – how to perform 2000 grafts in three hours”
  16th Annual Meeting of American Academy of Cosmetic Surgery, Orlando, USA, January, 2000
 175. „Hair transplantation in females”
  7th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, San Francisco, USA, October, 1999
 176. „Double PI technique for transplanting 1500 Grafts in 3 hours with 2 assistants”
  7th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, San Francisco, USA, October, 1999
 177. „Cosmetic Surgery – principles of hair restoration”
  2nd EMSCON and 9th EMSA General Assembly, Lublin, Poland, October, 1999
 178. „Mini graft megasession:
  – Graft cutting: how to do it fast and correctly
  – Double PI technique: how to increase the speed of insertion
  – LIVE WORKSHOP
  2nd Annual Live Workshop and Congress of The European Society of Hair Restoration Surgery, Paris, France, May, 1999
 179. „Graft cutting – how to do it fast and correctly”
  3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April, 1999
 180. „Hair transplantation in females”
  3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April, 1999
 181. „Estimation of patient satisfaction after lipoplasty”
  3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April, 1999
 182. „Potential risk of fat embolism syndrome in lipoplasty”
  3rd European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, Berlin, Germany, April, 1999
 183. Hair transplantation – live surgery
  New Horizons in Aesthetic Surgery, II International Symposium, Ancara, Turkey, November, 1998
 184. „Reconstructive treatment of traumatic scalp defects”
  New Horizons in Aesthetic Surgery, II International Symposium, Ancara, Turkey, November, 1998
 185. „Benefits of „double PI” technique in hair transplantation”
  New Horizons in Aesthetic Surgery, II International Symposium, Ancara, Turkey, November, 1998
 186. „Surgical reconstructive treatment of postburn scalp defects”
  The Second European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, EACS, London, GB, April, 1998
 187. „Application of „double PI” technique in hair transplantation”
  The Second European Congress on Advances in Cosmetic Surgery EACS, London, GB, April, 1998
 188. „Megasession – how to do it easier, faster and cheaper” – Instruction Course
  Global Convocation on Hair Restoration Surgery, Annual Scientific Meeting of American Society for Hair Restoration Surgery, New Orleans, Louisiana, USA, February, 1998
 189. „Megasession – how to do it easier, faster and cheaper”
  5th Annual Meeting of International Society of Hair Restoration Surgery, Barcelona, Spain, October, 1997
 190. „Scalp reduction with relieve PDS sutures”
  1st European Congress on Advances in Cosmetic Surgery, EACS, Düsseldorf, Germany, April, 1997
 191. „Hair restoration procedures utilized in Poland”
  World Congress on Hair Restoration Surgery, 3rd Annual Meeting of the American Society for Hair Restoration Surgery, Rancho Mirage, California, USA, January, 1997
 192. „Application of relieve PDS sutures in scalp reduction”
  World Congress on Hair Restoration Surgery, 3rd Annual Meeting of the American Society for Hair Restoration Surgery, Rancho Mirage, California, USA, January, 1997
 193. „Surgical treatment of baldness and scalp defects”
  4th Congress, Polish Cosmetic Society, Warsaw, Poland, October, 1995
 194. „Ten years experiences with surgical treatment of alopecia”
  5th Congress, Polish Society of Plastic and Reconstructive Surgery, Wroclaw, Poland, October, 1995
 195. „Usefulness of expanders in treatment of scalp defects”
  5th Congress, Polish Society of Plastic and Reconstructive Surgery, Wroclaw, Poland, October, 1995
 196. „Hair transplantation and alopecia reduction – helpful procedures in various types of baldness”
  7th Congress European Section of International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Berlin, Germany, June 1993
 197. „Hair transplantation and alopecia reduction. Useful procedures in various types of baldness.”
  IX International Conferens of Aesthetic Medicine – Roma, Italy, June 1993
 198. „Treatment of postinflamatory and posttraumatic alopecia with hair transplantation”
  55th Congress, Polish Surgeon Society, Wroclaw, Poland, September 1991
 199. „Surgical treatment of nonsymptomatic gallstones”
  Scientific Meeting, Poznan Division of Polish Surgeon Society, Poland, January 17, 1991
 200. „Surgical treatment of baldness”
  54th Congress, Polish Surgeon Society, Krakow, Poland, September, 1989
 201. „Surgical treatment of male pattern baldness”
  23rd Congress, Polish Dermatologic Society, Wroclaw, Poland, September, 1989
 202. „Experiences with hair transplantation and alopecia reduction in male pattern baldness” – 1st World Postgraduate Surgical Week of the University of Milan, XXVI World Congress of the International College of Surgeons, Milan, Italy, July, 1988
 203. „Punch autograft technique in treatment of male pattern baldness”
  1st Symposium of Reconstructive Head and Neck Surgery, Polish Society of Plastic and Reconstructive Surgery, Wroclaw, Poland, June, 1988